بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  انواع مختلف یا اشکال عمده گردشگری

  توریسم واژه ای فرانسوی است، که از ریشه تور گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معانی زیر آمده است:

  حرکت دورانی و چرخش، عمل پیمودن، طی کردن، سیر کردن، گردش نمودن.

  گردشگری عمل مسافرت به منظر تفنن و لذت است و توریست کسی است که برای خوشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند. (پیرلاروس، 1974)

  گردشگری عمل مسافرت کردن و طی نمودن مسافت و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی متعارف زندگی، به منظور تفنن و لذت بردن است حتی اگر این کار شامل یک جابه جایی کوچک باشد یا این که هدف اصلی از این جابه جایی غیر از تفنن و لذت بردن باشد. (پل رابرت،1972)

  بیایید پس از این دو تعریف حال به اَشکال عمده گردشگری و انواع گردشگری اشاره داشته باشیم.

  با توجه به طول مدت مسافرت، نوع تاسیساتی که به خدمت گرفته می شود، فصل و چگونگی سازماندهی مسافت و همچنین انگیزه های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی می شوند می توان اشکال مختلفی از جهانگردی را از یکدیگر تمیز داد.

  گردشگری انبوه یا گردشگری جایگزین یا آلترناتیو:

  گردشگری انبوه عبارت اند از گردشگری تجاری معمولی که در سطح گسترده ای در سراسر جهان وجود دارد. 

  این قبل فعالیت های توریستی به وسیله شرکت های بزرگ توریستی سازماندهی می شود و بازارهای خاص را دارد که معمولا در نواحی مختلف توریستی جهان متمرکز است. 

  واژه گردشگری جایگزین یا آلترناتیو به صورت های مختلفی به کار گرفته شده است که همه آنها در یک ویژگی مشترک اند که آن نیز ارائه بدیلی برای گردشگری انبوه است. به این ترتیب گردشگری آلترناتیو می تواند هر انتخاب دیگری غیر از گردشگری انبوه را شامل شود که ممکن است برای جامعه میزبان مفید یا مضر و زیانبار باشد مانند گردشگری خاصی که با انگیزه های فحشا و یا با استفاده از مواد مخدر صورت گیرد و یا آن نوع از گردشگری که به محیط زیست کشور میزبان خسارت آورد، مانند شکار غیرقانونی.

  گردشگری آلترناتیو با گردشگری انبوه از نظر انگیزه مسافرت و مقصد انتخابی متفاوت است. در این گردشگری جهانگردان به دنبال اصالت، تازگی و تنوع در محیط های مورد بازدید هستند. در مجموع گردشگری آلترناتیو نوعی از گردشگری است که در واکنش نسبت به توسعه عنان گسیخته گردشگری انبوه در دهه های 1970 و 1980 مطرح شده است و هدف آن جایگزین کردن روش های نوین در گردشگری به جای روش های مخرب گردشگری انبوه است.

  این واکنش ماهیتی اخلاقی، ایدئولوژیکی و سیاسی دارد و ایده های نامناسب و ناپایدار گردشگری انبوه را مردود اعلام می کند.

  گردشگری فام: (گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه)

  کلمه فام از حروف اول کلمات فرهنگی، اکوتوریسم وماجراجویانه تشکیل شده است. در این طبقه بندی گردشگری به سه دسته تقسیم میشود. در گردشگری فرهنگی، هدف توریست دیدار از مراسم، خصوصیات شعایر و نمودهای فرهنگی جامعه میزبان است. 

  در اکوتوریسم، دیدار از طبیعت در کانون توجه توریست ها قرار دارد. 

  گردشگری عادی و گردشگری طبیعت گرا:

  اگر چه همه انواع گردشگری در نهایت به نحوی با طبیعت مرتبط می شوند، ولی در این طبقه بندی استفاده نهایی مورد نظر نیست. البته ترسیم خط مشخصی بین انواع گردشگری امکان پذیر نیست و در مواردی تداخل و هم پوشانی وجود دارد. برای مثال گردشگری ورزشی با اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی با گردشگری تاریخی و گردشگری تاریخی و گردشگری تاریخی و گردشگری زیارتی هم پوشانی دارد. 

  گردشگری عادی:

  نوعی از گردشگری است که مقصد انتخابی آن الزاما با طبیعت سروکار نداشته باشد. این نوع گردشگری را میتوان به نوبه خود در چند نوع فرعی تر تقسیم کرد.

  گردشگری تاریخی و باستانی، گردشگری زیارتی، گردشگری فرهنگی، گردشگری ورزشی

  نظر خود را وارد نمایید.