بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  واژه نامه انگلیسی به فارسی گردشگری

  در این نوشته با هم مروری خواهیم داشت بر کلمات و عبارت های مهم صنعت گردشگری و بوم گردی و به مرور زمان هر کدام از آنها که تعریف جداگانه ای دارند را از طریق لینک توضیح بیشتری خواهیم داد.

  Accommodation

  {اقامتگاه، بوم گزینی}

  Added Value

  ارزش افزوده

  Airline Industry

  صنعت هواپیمایی

  Anthropology

  انسان شناسی

  Arid Area

  ناحیه خشک

  Bilateral

  دوسویه و دوجانبه

  Bilingual Guide

  راهنمای دو زبانه

  Biodiversity

  تنوع زیستی

  Business Ecotourism Strategy

  راهبرد کسب و کار بوم گردی

  Cable Car

  تله کابین

  Catering

  آماده سازی غذا

  Circumstances

  شرایط و اوضاع

  Coastal

  ساحلی

  Codes Of Ethic

  اصول اخلاقی

  Collabration

  همکاری 

  Community Based

  جامعه محور

  Community Development

  توسعه اجتماعی

  Community Organization

  سازمان اجتماعی

  Community Participation

  مشارکت اجتماعی

  Community-Owned

  با مالکیت جامعه

  Concession

  امتیاز

  Conservation

  حفظ منابع طبیعی

  Conservation Planners

  برنامه ریزان حفظ منابع طبیعی

  Conservation Planning

  برنامه ریزی حفظ منابع طبیعی

  Conservationist

  طرفدار حفظ منابع طبیعی

  Contemporary Culture

  فرهنگ معاصر

  Conventional tourism

  گردشگری گردهم آیی

  Cruise

  کشتی تفریحی

  Cultural Attraction

  جذابیت های فرهنگی

  Cultural Exchange

  مبادله فرهنگی

  Cultural Heritage tourism

  گردشگری میراث فرهنگی

  Cultural roots

  ریشه های فرهنگی

  Cultural tourism

  گردشگری فرهنگی

  Cultural,Ethno tourism

  گردشگری قومی، فرهنگی

   Diverse Cultural

  فرهنگ های متنوع

  Domestic Tour Operators

  گشت بران فعال تورهای داخلی

  Domestic Visitor

  بازدیدکنندگان یا گردشگران داخلی

  Eco Resort

  پناهگاه بوم گردی

  Ecological Value

  ارزش های بوم شناختی

  Economic Instability

  بی ثباتی اقتصادی

  Economic sustainability

  پایداری اقتصادی

   Ecosystem

  زیست بوم

  Ecotourism Destination

  مقصد بوم گردی

  Ecotourism Development Plan

  برنامه توسعه بوم گردی

  Ecotourism Industry

  صنعت بوم گردی

  Ecotourism planning

  برنامه ریزی بوم گردی

  Ecotourism Project

  طرح بوم گردی

  Ecotourism Services

  خدمات بوم گردی

  Ecotourism Strategies

  راهبردهای بوم گردی

  Ecotourist

  بوم گرد

  Ecotraveler

  بوم گرد

  Endangered Species

  {گونه های در معرض خطر و انقراض}

  Endemic Species

  گونه های محلی و بومی

   

   

  نظر خود را وارد نمایید.