بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  وبلاگ

  0 روستاهای گردشگری، بکر و زیبای مازندران (نقشه راه گردشگری روستایی مازندران)

  همانطور که می دانید استان مازندران دارای روستاهای بسیاری زیبایی است که گردشگران زیادی را به خود جذب می کنند. برخی از این روستاها بیشتر و برخ...

  0 معرفی کتاب: کتاب های مفید گردشگری (کتاب برندسازی برای مکان، مراکز خرید و مقاصد گردشگری) بخش اول

  در ابتدای این کتاب نویسنده جمله ای از پیامبر اسلام (ص) می گوید: شهرهایتان را به لحاظ مکان و نمای زیبا به گونه ای بسازید که چشم نواز بوده و چ...

  0 گردشگری روستایی الکترونیکی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی استان گیلان (بخش دوم)

   ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎﺯی ﺭﻭﺳﺘﺎیی می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬمی ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯاین مطلب زیتونت، ﺑﺮﺭسی ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮی ...

  0 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن روﺳﺘﺎیی در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬایی

  در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺳﺎسی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ، ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

  ﺑ...